Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1626236
2646222
3616643
4814863
5604251
6804958
7614449
8824442
9823862
10665547
11726456
12606233
13637559
14495456
15635034
16516430
17387124
18786030
19615732
20685046
21626054
22706233
23694940
24676752
25826246
26805244
27705046
286642
2958
3071
3165


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.3.2023 6:50:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)